Privacy

S.V.V.V. Taurus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bewust of onbewust
deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met
uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Privacyverklaring S.V.V.V. Taurus