Taurus Eerstejaarsch Commissie

De Taurus Eerstejaarsch Commissie organiseert eens per kwartaal een borrel voor alle leden van SVVV Taurus. Ook verzorgen zij het Oliebollentoernooi net na Oud & Nieuw en de seizoensafsluiter.

TEC 7
Voorzitter: Lotte Coffeng
Penningmeester: Jacob Schut
Secretaris/Promo: Saskia Vuijk
Comm. Activiteiten: Matthijs Odding