Taurus Eerstejaarsch Commissie

De Taurus Eerstejaarsch Commissie organiseert eens per kwartaal een borrel voor alle leden van SVVV Taurus. Ook verzorgen zij het Oliebollentoernooi net na Oud & Nieuw en de seizoensafsluiter.

TEC 5
Voorzitter: Manon Hijmans
Penningmeester: Bas van der Walle
Secretaris: Simone Calf
Comm. Activiteiten/Promo: Stefan Hoogervorst