Taurus Eerstejaarsch Commissie

De Taurus Eerstejaarsch Commissie organiseert eens per kwartaal een borrel voor alle leden van SVVV Taurus. Ook verzorgen zij het Oliebollentoernooi net na Oud & Nieuw en de seizoensafsluiter.

TEC 3
Voorzitter: Jan van Rijn
Penningmeester: Wessel Verhagen
Secretaris: Samuel Bronkhorst
Comm. Activiteiten/Promo: Rosa Maesen