Taurus Eerstejaarsch Commissie

De Taurus Eerstejaarsch Commissie organiseert eens per kwartaal een borrel voor alle leden van SVVV Taurus. Ook verzorgen zij het Oliebollentoernooi net na Oud & Nieuw en de seizoensafsluiter.

TEC 4
Voorzitter: Liselot Wagenaar
Penningmeester: Jelle Smit
Secretaris: Aron Bevelander
Comm. Activiteiten/Promo: Nikki van den Berg