Taurus Eerstejaarsch Commissie

De Taurus Eerstejaarsch Commissie organiseert eens per kwartaal een borrel voor alle leden van SVVV Taurus. Ook verzorgen zij het Oliebollentoernooi net na Oud & Nieuw en de seizoensafsluiter.

TEC 8
Voorzitter: Stijn Huijgen
Secretaris: Iris Croux
Penningmeester: Ties Dekker
Comm. Promo: Else Dekker